Joutsan Ekokaasu Oy biokaasulaitos ja tankkausasema ovat valmiit. Tervetuloa tankkaamaan kotimaista, uusiutuvaa polttoainetta!

Tankkaus onnistuu pankki/luottokortilla. Tankatessa ei käy muiden biokaasun tankkausasemien kortit (esim. Gasum, Metener).

BIOMETAANIN TUOTANTO

Biokaasulaitoksesta biokaasu johdetaan laitosalueella sijaitsevalle puhdistimelle, joka nostaa biokaasun metaanipitoisuuden liikennekäytön vaatimalle tasolle. Samalla kaasu puhdistuu mm. hiilidioksidista ja rikkivedystä. Lisäksi kaasu kuivataan.

Puhdistettu biokaasu (=biometaani) siirretään puhdistimelta paineenkorotusasemalle, jossa kaasun painetta nostetaan ja kaasu varastoidaan korkeapaineisena pullovarastoihin. Varsinainen tankkauspiste sijaitsee paineenkorotusaseman ja pullovaraston läheisyydessä.

Biokaasun tuotanto, puhdistus ja paineistus ovat jatkuvia, automatisoituja prosesseja. Kaasua varastoidaan jo laitoksella säiliöiden päällisiin kaasukupuihin, jotka tasaavat kaasuntuottoa ja varmistavat jatkuvan kaasun saannin puhdistimelle. Lisäksi käytetään matala- ja korkeapainevarastoja tasaamaan liikennekaasun kysynnän vaihteluita.

Joutsassa muutostöitä kaasuautoiksi tekee:

AD-Huoltokorjaamo Joutsa
Vasaratie 2
19650 Joutsa
0400 883377
joutsa@ad-autokorjaamo.fi
www.js-korjauspalvelu.net
Avoinna:
ma-pe 7.30-16.00

Kaasuautoja myy esimerkiksi:

kaasuautot-logo.png

Keijo Lehtonen Oy
Maisalantie 12
04600 Mäntsälä, Finland
GSM: +358 40 767 7888
Tel: +358 19 688 3500

Fax: +358 19 688 3560

www.kaasuautot.fi