Biokaasulaitos

BIOKAASULAITOS Mämmiläntie 38, 19650 Joutsa

 

RAKENNUTTAJA Joutsan Ekokaasu Oy

TYÖMAAN VALVOJA Rakennuspalvelu Viljo Paananen Oy

LAITOSURAKOITSIJA Metener Oy

RAKENNUSURAKOITSIJA Lahden Taloasennus Oy

MAARAKENNUSURAKOITSIJA Maanrakennus Palvanen Oy

PÄÄ- JA RAKENNESUUNNITTELU Pro Agria rakennussuunnittelu

SÄHKÖURAKOITSIJA Ansioniemen Sähkö Oy

AUTOMAATIOSUUNNITTELU Metener Oy

BIOMASSAT

Biokaasulaitos tulee käsittelemään pääasiassa lähialueella syntyviä eloperäisiä jätteitä:

- biojätettä (kotitalouksien, kauppojen, ravintoloiden)

- lietteitä (lanta, puhdistamo-, rasvakaivo-, sako- ja umpikaivoliete)

- rasvoja, öljyjä

LEHDISTÖTIEDOTE 14.6.2013

Havainnekuva tulevasta laitoksesta.

Kuvat:

Traktorin tankkaus

Auton tankkaus

Puhdistin